Produkt dnia
MAPELASTIC A+B 32kg
MAPELASTIC A+B 32kg
299,00 zł 243,09 zł
kpl.
ECO Prim Grip op.  5kg
ECO Prim Grip op. 5kg
77,30 zł 62,85 zł
op
ECO Prim Grip op. 10kg
ECO Prim Grip op. 10kg
143,90 zł 116,99 zł
op
ADESILEX PG4 A+B 6kg
ADESILEX PG4 A+B 6kg
250,56 zł 203,71 zł
kpl
Mapeband MAPEI 120/70
Mapeband MAPEI 120/70
8,45 zł 6,87 zł
mb
Kerapoxy CLEANER 0,75 ltr
Kerapoxy CLEANER 0,75 ltr
68,82 zł 55,95 zł
szt
Mapegrout 430 25kg
Mapegrout 430 25kg
52,25 zł 42,48 zł
op
Planiseal 88 op. 25kg dawniej: Idrosilex Pronto
Planiseal 88 op. 25kg dawniej: Idrosilex Pronto
103,25 zł 83,94 zł
op
Mapegrout Tissotropico 25kg
Mapegrout Tissotropico 25kg
60,50 zł 49,19 zł
op
Lampocem op. 25kg
Lampocem op. 25kg
49,44 zł 40,20 zł
op
Mapeflex PU45 FT 600ml Czarny
Mapeflex PU45 FT 600ml Czarny
34,89 zł 28,37 zł
szt.
Plastimul 2K SUPER A+B 22,9kg
Plastimul 2K SUPER A+B 22,9kg
292,70 zł 237,97 zł
op
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez Dagotech Sp. z o. o. z siedzibą w 80-125 Gdańsk (woj. pomorskie), ulica Kartuska 391 A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000483781, kapitał zakładowy w wysokości 436.300, 00 zł., NIP: 583-316-28-70, REGON: 22198233 (dalej jako Sprzedawca), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem URL: http://sklep.dagotech.pl/, zwanego dalej Sklepem Internetowym oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Dagotech Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

II. Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie

 1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za     pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczania Towarów do Klientów.
 3. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta w trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobowością prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla Każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczeniu usługi prowadzenia Konta Klienta.
 8. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.
 10. Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.
 11. Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin
 13. Rejestracja – czynność faktyczna opisana w niniejszym Regulaminie, która jest wymagana dla korzystania przez Klienta z wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 14. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez Dagotech Sp. z o.o. pod adresem URL: http://sklep.dagotech.pl/ będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.
 15. Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.dagotech.pl
 16. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, który może zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży
 17. Trwały nośnik- materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim służą dane informacje i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Zakupy niewymagające rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.
 19. Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych
  w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

III. Rejestracja.

 1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Klient może również złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór funkcji: „Zarejestruj się”, znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie Rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę, , wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych w trakcie Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

IV. Przyjmowanie i realizacja Zamówień.

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane On-line, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone On-line w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (On-line) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu http://sklep.dagotech.pl/
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar dostępny na Stronie Internetowej Sklepu. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez kliknięcie na ikonę „DO KOSZYKA” widniejącą obok zamawianego Towaru. Klient po skompletowaniu całego zamówienia i wyboru w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej opcję „ZAMAWIAM”, a następnie po wcześniejszej dobrowolnej Rejestracji „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Klienci dokonujący zakupów bez Rejestracji zobowiązani są wypełnić formularz zamówienia poprzez wypełnienie we właściwych polach danych osobowych oraz adresu zamawiającego oraz adresu dostawy. Po uzupełnieniu danych potrzebnych do realizacji zamówienia, Klient wybiera opcję na stronie internetowej „PODSUMOWANIE”. Po wyborze tej opcji Klient uzyskuje podsumowanie zamówienia, w którym jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży i decyduje o potwierdzeniu zamówienia poprzez wybór opcji „POTWIERDZAM ZAKUP”
 5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia przedstawiając Klientowi warunki zamówienia.
 7. Następnie po uzyskaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest jednocześnie oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5 powyżej i z chwila jego otrzymania zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 8. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

V. Dostawa Towaru

 1. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca zamieszcza informację o czasie potrzebnym do zrealizowania Dostawy zamówienia do Klienta, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub Klient może odebrać Towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy tj. Dagotech Sp. z o.o. w Gdańsku (kod: 80-125) ul. Kartuska 391A, w Dni Robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. W dniu wysłania do Klienta Towaru zamówionego w Sklepie Internetowym ( jeżeli Klient nie wybrał opcji osobistego odbioru Towaru) na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przez Dostawcę przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT lub paragon za zakupiony w Sklepie internetowym Towar.
 6. W przypadku nie odebrania Towaru i zwrotnego odesłania zamówienia do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem ewentualny nowy termin i koszt Dostawy zamówienia.
 7. Dostawa zamówienia realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawców wskazanych na Stronie Sklepu Internetowego.
 8. Wybór sposobu i kosztu Dostawy należy do Klienta.

 

VI. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto i nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany pokryć w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i przy składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące opcje realizacji dostaw:
  1. przelew na rachunek Bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu do Klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Gotówką przy odbiorze osobistym. Klient dokonuje płatności w biurze Sprzedawcy. W takim przypadku wydanie Towaru nastąpi w biurze Sprzedawcy, po uprzednim przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Za pobraniem pieniężnym (koszt zakupu Towaru + koszt wysyłki płatne pracownikowi Dostawcy zamówienia). Klient dokonuje płatności za zamówienie bezpośrednio do rąk pracownika Dostawcy. W takim przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wydanie Towaru nastąpi przez Dostawcę wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia.
  4. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Klient każdorazowo jest informowany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (przy potwierdzeniu złożenia zamówienia) o terminie w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z płatności, o której mowa w pkt VI 2a, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

         Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VII. Rękojmia

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  2. Klient, będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów . Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Klient który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy oznaczony w umowie sprzedaży.
 3. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed terminem o którym mowa w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

VIII. Reklamacje.

 1. Jeżeli Towar ma wady (chyba, że Klient wiedziała o wadach w chwili zawarcia Umowy) Klient jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu:
  1. miesiąca od jej wykrycia,
  2. jeśli Klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą-niezwłocznie przy objęciu Towaru , w posiadanie, a gdy wada wyszła na jaw dopiero później- niezwłocznie po jej wykryciu.
 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy ul. Kartuska 391A, 80-125 Gdańsk
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez klienta.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, klient może żądać, aby Sprzedawca:
  1. naprawił Towar reklamowany;
  2. wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach;
  3. zwróci należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji;
 1. Klient może także zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być zgłoszona w formie elektronicznej i przesłana na adres: dago@dagotech.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien opisać problem. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

IX. Gwarancja.

 1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę mogą być objęte Gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub dystrybutora.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Internetowej sklepu

 

X. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem), który zawarł umowę sprzedaży w sklepie internetowym,, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni liczonych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Oświadczenie należy wysłać na następujący adres: ul. Kartuska 391a, 80-125 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: dago@dagotech.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkie dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument dokona zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres Sprzedawcy tj.: ul. Kartuska 391a, kod pocztowy: 80-125 Gdańsk.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 11. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, Sprzedawca informuje klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej sklepu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

 

XI. Usługi nieodpłatne.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów , drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Newslettera;
  2. Poleć znajomemu;
  3. Prowadzenie Konta Klienta
 1. Usługi wskazane w pkt 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych wyżej usług, o czy poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.
 2. Z usługi Newslettera może skorzystać każdy Klient, który wprowadził swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera.
 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności; informację
  o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację
  o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 6. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres email oraz adres email osoby znajomej, której chce polecić wybrany towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 8. Usługa prowadzenia konta klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnianiu klientowi dedykowanego panelu
  w ramach strony Internetowej sklepu, umożliwiającego klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak tez historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient który dokonał rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta , w takim przypadku Sprzedawca usunie Konto Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia żądania.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
  a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności : przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Internetowej sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

XII. Rozwiązanie Umowy ( nie dotyczy umów sprzedaży).

 1. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
 2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu
  w siedzibie Sprzedawcy tj. Dagotech Sp. z o.o. ul. Kartuska 391A w Gdańsku
  (kod: 80-125), w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 4. Zmiany w regulaminie:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie przekazana w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta), a ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Sprzedawca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 1. Rozstrzyganie sporów:
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl